Systém hasenia požiaru

Definícia

ochranný systém proti požiaru pomocou zhášania

Príklady

systém požiarnej vody, systém pre penotvorné hasivo, systém pre plynové hasivo, systém pre práškové hasivo


Firefighting system

Definition

protection system against fire by extinguishing


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0