Klenba

Definícia

konštrukčný nosný objekt v tvare zakrivenej plochy odolávajúci ohybovým momentom

Príklady

kupola, rúrový most


Continuous arch

Definition

structural supporting object in a curved surface form withstanding bending moments

Examples

dome, lamina, pipe tunnel, vault


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0