Štít elektromagnetického poľa

Definícia

objekt chrániaci elektromagnetické pole

Príklady

Faradayova klietka


Electromagnetic field shield

Definition

field protecting object of electromagnetic fields

Examples

concrete wall, Faraday cage, lead block, metal sheets


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0