Miniatúrny istič

Definícia

nadprúdový ochranný predmet schopný vytvárať, prenášať a brzdiť prúdy za normálnych podmienok obvodu a tiež vytvárať, prenášať po určitý čas a automaticky prerušovať prúdy za určitých abnormálnych podmienok obvodu

Príklady

istič


Miniature circuit-breaker

Definition

overcurrent protecting object capable of making, carrying and breaking currents under normal circuit conditions and also making, carrying for a specified time, and automatically breaking currents under specified abnormal circuit conditions (this class is intended for circuit-breakers such as those defined in accordance with IEC 60898 series)


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0