Zemný tlakový násyp

Definícia

výstužný predmet, ktorý svojou protiváhou stabilizuje pôdu

Príklady

tlakový násyp


Earth pressure embankment

Definition

reinforcing object which by its counterweight stabilizes soil


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0