Údržbový kanál

Definícia

priechodový priestor ktorý je súčasťou inštalácií

Príklady

komín, prívod vzduchu, ventilácia, vyrovnávacia šachta


Duct

Definition

services space without access for persons

Examples

air intake, air outlet, air shaft, chimney, mixing chamber, ventilation duct


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0