Vybudované priestory

Definícia

Vybudovaný priestor - priestor vymedzený vybudovaným prostredím alebo prírodným prostredím alebo oboma, určený pre činnosti užívateľa alebo pre vybavenie.


Built space

Definition

space defined by built or natural environment or both, intended for user activity or equipment [ISO 12006-2 (DIS 2013), 3.4.5]


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0