Priestor pre fyzikálne javy

Definícia

priestor určený na výskyt fyzikálnych javov


Physical phenomenon space

Definition

space designed for the occurrence of physical phenomena


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0