Vlys

Definícia

ornamentálny objekt ako vystupujúce figúry a/alebo dekoratívne prvky na stene

Príklady

stĺp, pilaster, štuk


Frieze

Definition

ornamental object as protruding figures and/or decorative elements on a wall

Examples

pilaster, stucco


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0