Opakovač

Definícia

objekt na prenos elektrického signálu opakovaním vstupného signálu ako zdokonaleného výstupného signálu

Príklady

opakovač


Repeater

Definition

electric signal relaying object by repeating the input signal as an improved output signal


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0