Zariadenie na zvyškový prúd

Definícia

ochranný objekt pred zemnými poruchovými prúdmi, ktorý monitoruje elektrickú sieť a vypína v prípade zemných poruchových prúdov

Príklady

prúdový chránič


Residual current device

Definition

earth fault current protecting object that monitors an electric network and switches off in the event of earth fault currents

Examples

appliance leakage current interrupter (ALCI), earth fault leakage breaker, earth-leakage circuit-breaker (ELCB), ground fault circuit interrupter (GFCI), ground fault interrupter (GFI), residual current circuit breaker (RCCB)


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0