Chemický spoj

Definícia

spájanie objektu chemickým spojením

Príklady

stavebný silikón, cementový tmel, injektážna pena, injektážna malta


Chemical joint

Definition

jointing object by chemical bonding

Examples

cement, structural joint


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0