Turniket

Definícia

objekt obmedzujúci prístup pomocou otočnej zábrany

Príklady

turniket, otáčavé dvere


Turnstile

Definition

access restricting object by a rotational barrier

Examples

entrance management gate machine, one-way door, gate machine, ticket gate


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0