Bimetalový istič

Definícia

nadprúdový ochranný predmet, ktorý preruší obvod, do ktorého je vložený, keď tento prekročí danú hodnotu na dostatočný čas

Príklady

chránič motora


Bimetal

Definition

overcurrent protecting object that opens the circuit in which it is inserted by interrupting the current when this exceeds a given value for a sufficient time

Examples

bimetal circuit-breaker, overload thermal release, thermal overload relay


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0