Vysokonapäťová prípojnica

Definícia

objekt na vedenie vysokého napätia pomocou zbernice

Príklady

napájacie koľajnice, závesy nadzemného vedenia, káblové žľaby


High voltage busbar

Definition

high voltage electric energy guiding object by a busbar


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0