Bezpečnostná klapka

Definícia

ochranný objekt otvárajúci alebo uzatvárajúci prúd vzduchu, keď je tlak vyšší alebo nižší ako nastavená hraničná hodnota

Príklady

pretlakový ventil


Safety damper

Definition

pressure protecting object opening or closing an air flow when the pressure is above or below a set limit value


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0