Elektromotor

Definícia

elektromagnetický rotačný hnací objekt zabezpečujúci plynulý pohyb

Príklady

pohon, vodič


Electric motor

Definition

electromagnetic rotational driving object providing a continuous movement

Examples

AC motor, asynchronous motor, DC motor, induction motor, PM motor, servo-motor, synchronous motor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0