Neznáma stavebná jednotka

Definícia

stavebný celok s neznámym využitím


Unknown construction entity

Definition

construction entity with unknown use


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0