Nosník

Definícia

konštrukčný nosný objekt v priamom lineárnom tvare odolávajúci ohybovým momentom

Príklady

podlahový nosník, základový nosník, podval, nosník


Beam

Definition

structural supporting object in a straight linear form withstanding bending moments

Examples

foundation beam


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0