Elektromagnet

Definícia

elektromagnetický lineárny hnací objekt poskytujúci diskrétne kroky

Príklady

solenoid, ovládač, pohon spínača


Electromagnet

Definition

electromagnetic linear driving object providing discrete steps

Examples

actuator, solenoid


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0