Železnica

Definícia

dopravné zariadenie na diaľkovú dopravu s vozidlami viazanými na železnicu, s úrovňovým križovaním s inou dopravou

Príklady

ľahká železnica, ťažká železnica


Railroad

Definition

traffic facility for long distance transport with rail bound vehicles, with level crossings with other traffic

Examples

light railway, heavy railway


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0