Snímač plynu

Definícia

snímač koncentrácie plynu so skalárnym výstupom

Príklady

detektor plynu


Gas sensor

Definition

concentration sensing object of a gas, with scalar output

Examples

CO concentration sensor, CO2 concentration sensor, concentration sensor, NH3 concentration sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0