Svetelný senzor

Definícia

snímač žiarenia viditeľných elektromagnetických vĺn so skalárnym výstupom

Príklady

luxometer, senzor intenzity sveta


Light sensor

Definition

radiation sensing object of visible electromagnetic waves, with scalar output


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0