Komunikačné zariadenie

Definícia

objekt na spracovanie elektrických signálov bez ľudského zásahu poskytujúci vstup/výstup zariadeniam

Príklady

USB karta, sieťová karta, firewire karta


Communication device

Definition

electric signal processing object without human intervention providing input/output to devices

Examples

Ethernet card, Firewire card, i/o-device, i/o module, USB card


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0