Sklad výrobkov

Definícia

zariadenie na skladovanie výrobkov

Príklady

chladiarenský sklad, mraziarenský sklad, recyklačné centrum, samoobslužný sklad, sklad, sklad


Products storage

Definition

storage facility for products

Examples

cold storage facility, freezer storage facility, recycling centre, self-storage facility, storehouse, warehouse


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0