Distribučný komplex

Definícia

stavebný komplex na nepretržitú prepravu hmoty, elektriny alebo signálov

Príklady

distribučná sieť diaľkového chladenia, distribučná sieť diaľkového vykurovania, kanalizačné zberné a distribučné siete, komplex zberu a distribúcie suchého odpadu, komplex zberu a distribúcie suchého odpadu, distribučná sieť elektrickej energie, komplex úpravy elektrickej energie, komplex distribúcie plynu, distribučná sieť plynu, komplex distribúcie kvapalných palív, distribučné siete kvapalných palív, distribučná sieť signalizácie, sieť zberu a distribúcie odpadových vôd, sieť distribúcie vody


Distribution complex

Definition

construction complex for continuous transport of matter, electricity or signals

Examples

district cooling distribution network, district heating distribution network, drainage collection and distribution networks, dry waste collection and distribution complex, dry waste collection and distribution complex, electrical power distribution network, electrical power treatment complex, gas distribution complex, gas distribution network, liquid fuel distribution complex, liquid fuel distribution networks, signal distribution network, wastewater collection and distribution network, water distribution network


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0