Plynový ejektor

Definícia

predmet generujúci tok plynných látok prenosom kinetickej energie vstupného toku na výstup

Príklady

prúdové čerpadlo, parný injektor, parný prúdový ventilátor


Gas ejector

Definition

gaseous flow generating object by transferring the kinetic energy of an input flow to an output flow


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0