Systém dodávky elektrickej energie

Definícia

systém zásobovania elektrickou energiou

Príklady

systém dodávky vysokého napätia, systém dodávky stredného napätia, systém dodávky nízkeho napätia, systém dodávky veľmi nízkeho napätia


Power supply system

Definition

supply system for electrical energy

Examples

electrical supply system, emergency supply system, back-up supply system


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0