Zariadenie na zušľachťovanie

Definícia

výrobné zariadenie na zušľachťovanie látok

Príklady

demineralizačné zariadenie, zariadenie na dekarbonizáciu plynu, rafinéria, bitúnok, zariadenie na rekultiváciu odpadu


Refinement facility

Definition

production facility for matter refinement

Examples

demineralisation plant, gas decarbonisation plant, refinery, slaughterhouse, waste reclamation facility


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0