Objekt na prenos elektrického signálu

Definícia

objekt na spracovanie informácií pre prenos elektrických signálov


Electric signal relaying object

Definition

information processing object for relaying electric signals

Examples

kind of functionality


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0