Dopravné systémy

Definícia

konštrukčný systém, ktorý dopravuje z jedného miesta na iné


Transporting system

Definition

technical system which brings something from one place to another


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0