Hydraulické čerpadlo

Definícia

predmet vytvárajúci tok kvapaliny prenosom kinetickej energie vstupného toku na výstupný tok

Príklady

vyhadzovač


Hydraulic ram pump

Definition

liquid flow generating object by transferring the kinetic energy of an input flow to an output flow


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0