Nádrž

Definícia

uzavretý stacionárny objekt na skladovanie kvapalín

Príklady

nádrž na chladiace médium, odpadová nádrž


Tank

Definition

enclosed stationary storing object for fluids


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0