Rezidenčný priestor

Definícia

priestor pre ľudské obydlie, odpočinok, relaxáciu, rekreáciu alebo čakanie


Occupiable space

Definition

space for human dwelling for rest, relaxation, recreation or waiting


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0