Konštrukcia vodohospodárskej výstavby

Definícia

konstrukčný systém povrchu zeme pre na dopravu, skladovanie alebo vsakovanie vody, prípadne pre priestory pozdĺž vody alebo nad vodou

Príklady

drenáž, vsakovací blok


Water management construction

Definition

ground surface construction system for transport, storage or infiltration of water, or for space along water or over water


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0