Textový znak v Braillovom písme

Definícia

hmatové zariadenie statických informácií

Príklady

protihlukové pásy, navádzanie po trase, značenie pre nevidiacich


Braille text sign

Definition

tactile device of static information

Examples

road grooves


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0