Prístupové alebo bariérové zariadenie

Definícia

stavebný subjekt na umožnenie alebo zabránenie pohybu


Access or barrier facility

Definition

construction entity for allowing or preventing movement


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0