Objekt spájajúci úrovne

Definícia

prepojovací objekt spájajúci výškové úrovne


Level connecting component

Definition

interfacing object connecting levels

Examples

kind of method


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0