Objekt obmedzujúci prístup

Definícia

objekt s obmedzením prístupu do oblasti


Access restricting object

Definition

restricting object by restricting access to an area

Examples

kind of method applied


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0