Priestor pre ľudskú činnosť

Definícia

priestor určený na voľnočasové a pracovné aktivity človeka


Space for human activity

Definition

space designed for humans’ leisure and business activities


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0