Rýchly tranzit

Definícia

dopravné zariadenie pre mestskú dopravu s vozidlami viazanými na železnicu, bez úrovňového križovania s inou dopravou

Príklady

nadzemná železnica, nadzemný vlak, rýchla hromadná doprava (MRT), metro, strednekapacitný železničný systém (MCS), jednokoľajová železnica, metro, visutá železnica, rúra, metro


Rapid transit

Definition

traffic facility for urban transport with rail bound vehicles, without level crossings with other traffic

Examples

elevated railway, elevated train, mass rapid transit (MRT), metro, medium-capacity rail system (MCS), monorail, subway, suspension railway, tube, underground


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0