Kontajner

Definícia

pohyblivý skladovací objekt pre pevné predmety alebo osoby

Príklady

nádrž, kontajner, výťahová kabína, kôš, krabica


Container

Definition

moveable storing object for solid matters or persons

Examples

bucket, elevator bucket, excavator bucket, lift car


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0