Časový spínač

Definícia

snímač času so skalárnym výstupom

Príklady

spínacie hodiny, časovač


Time sensor

Definition

time sensing object, with scalar output

Examples

clock, time information device


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0