Objekt obmedzujúci spätný tok

Definícia

objekt obmedzujúci spätný tok hmoty


Return flow restricting object

Definition

restricting object by restricting a return flow of matter

Examples

kind of possible return flow


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0