Priestor toku hmoty

Definícia

fyzikálny jav priestor pre tok alebo výskyt hmoty


Matter flow space

Definition

physical phenomenon space for flow or occurrence of matter


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0