Terminál na triedenie pošty

Definícia

spracovateľské zariadenie na triedenie pošty


Mail sorting terminal

Definition

processing facility for mail sorting


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0