Oplechovanie

Definícia

zakrytie objektu na streche

Príklady

štítové lemovanie, hrebeňová lišta, hrebeňová doska, hrebeňová doska


Flashing

Definition

hiding object on a roof

Examples

eaves lead, ridge flashing, roof flashing


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0