Nosná vrstva

Definícia

konštrukčný nosný objekt vo forme vrstvy z kameniva

Príklady

koľajové lôžko, štrkové lôžko (železnice)


Base course

Definition

structural supporting object in form of an aggregate material layer

Examples

aggregate base, base layer, binding layer


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0