Umelecká dielňa

Definícia

výrobné priestory pre prácu na umení a remesle

Príklady

atelijér, fotoštúdio, hudobné štúdio, obrazové štúdio


Studio

Definition

production space for working on art and crafts

Examples

ceramic workshop, dressmaker's workroom, glass workshop, pottery, production hall


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0