Snímač pevných látok

Definícia

snímač koncentrácie pevných látok so skalárnym výstupom

Príklady

hlásič dymu, hlásič požiaru


Solid matter sensor

Definition

concentration sensing object of solid matter, with scalar output

Examples

concentration sensor, smoke sensor, turbidity sensor, visibility sensor


Nahlásiť chybu v preklade, požiadavku, pripomienku

Zdrojové súbory na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 03.03.2024 11:13:19

Databáza CCI od CCI TC podlieha licencii CC BY 4.0